Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Poprzednie

11 kwietnia 2021

  1. W przypadającą dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego kolejny raz uświadamiamy sobie, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej świadczą o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i jest żywy pośród nas. Zapraszamy dzisiaj o godzinie 15.00 do kościoła na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
  2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. Przy wyjściu z kościoła ustawiona jest skarbona, do której można składać ofiary na diecezjalną Caritas.
  3. Nadal podczas Mszy św. w naszym kościele jednorazowo może uczestniczyć do 28 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. W świątyni przebywamy w maseczkach oraz w bezpiecznej odległości od siebie.
  4. Osoby korzystające z dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej zachęcamy aby duchowo łączyły się z naszą Wspólnotą Parafialną przez łącza internetowe w niedzielę o godzinie 10.00. O tej godzinie transmitujemy Mszę św. na żywo z naszego kościoła.
  5. We wtorek, 13 kwietnia, o godzinie 18.45 zapraszamy do kościoła po jednym rodzicu lub opiekunie dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św.
  6. W środę 14 kwietnia przypada święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi narodowej. W ten sposób nie tylko podkreślimy wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale również nie pozwolimy zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.
  7. Przyszła niedziela, to Niedziela Biblijna, która inauguruje Tydzień Biblijny. W związku z tym w kontekście Narodowego Czytania Pisma Św. zapraszamy w przyszłą niedzielę tj. 18 kwietnia o godzinie 16.00 na nabożeństwo poświęcone Słowu Bożemu.
  8. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone dziś na kontynuację budowy naszego kościoła, oraz za wpłaty na bieżące wydatki parafii dokonywane na konto parafialne. Dzięki temu wsparciu możemy funkcjonować jako parafia. Niech dobry Bóg wynagrodzi dobroć Waszych serc.
  9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej Wspólnoty Parafialnej śp. Danutę Buzalską, lat 81 z ul. Zawiszy Czarnego, śp. Kazimierę Kempińską, lat 87 z ul. Księcia Witolda oraz śp. Annę Lietz-Murawską, lat 50 z ul. Żeglarskiej. Śp. Danutę, śp. Kazimierę, śp. Annę oraz wszystkich wiernych zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
  10. Na nadchodzące dni niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.