Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela Zwykła

Poprzednie

16 lutego 2020

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
  3. W środę po rannej Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  4. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
  5. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
  6. Uczniów klas VII i VIII zapraszamy w niedzielę 23 lutego o godzinie 19.00 do Domu Parafialnego na kolejną katechezę przygotowującą do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
  7. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej Wspólnoty Parafialnej śp. Wandę Ida, lat 72 z ul. Księcia Witolda. Śp. Wandę oraz wszystkich wiernych zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
  8. Na nadchodzące dni niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.