Ogłoszenia duszpasterskie

30 Niedziela Zwykła

Poprzednie

27 października 2019

Następne
 1. Kończy się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. To przy­pomnienie kierujemy zwłaszcza do tych, którzy może jesz­cze w tym miesiącu nie wzięli do rąk różańca. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe w naszym kościele o godzinie 17.30.
 2. W poniedziałek przypada święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 3. W piątek, który jest równocześnie pierwszym piątkiem miesiąca, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele w uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. sprawowane będą o godzinie 7.00; 8,30; 10.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godzinie 11.30.
 4. Msza św. i procesja na cmentarzu komunalnym przy ul Wiślanej w uroczystość Wszystkich Świętych o godzinie 12.00 a na cmentarzu parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ludwikowo o godzinie 13.00.
 5. Różaniec za zmarłych połączony z „wymieniankami” w naszym kościele począwszy od piątku 1 listopada codziennie o godzinie 17.30. Wymienianki składać można do skarbony umieszczonej przy wejściu do zakrystii.
 6. Od 1 do 8 listopada duszom w czyśćcu cierpiącym możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny. Aby go zyskać, trzeba nawiedzić cmentarz, pomodlić się w intencji zmarłych choćby w myśli. Oprócz tego wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu: stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Pamiętajmy, że modlitwa i ofiarowanie odpustu za zmarłych jest o wiele ważniejsze niż wszelkie zewnętrzne przejawy pamięci.
 7. W sobotę przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny. W tym dniu Msze św. w naszym kościele sprawowane będą o godzinie 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Po Mszy św. o godzinie 9.00 modlitwy za zmarłych. Msza św. na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Dzień Zaduszny o godzinie 13.30 a na cmentarzu parafii NSPJ przy ul. Ludwikowo o godzinie 10.00.
 8. Ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych, do chorych z Komunią św. udamy się za tydzień, to jest w piątek 8 listopada.
 9. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD, tzn. pralki, telewizory, komputery itp.), która odbywać się będzie w najbliższy poniedziałek od godziny 6.00 do 19.00 przy księgarni. Przychody z wspomnianej zbiórki wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce prowadzonego przez Siostry Orionistki oraz akcję „Wyprawka dla dzieci” prowadzoną w Kamerunie przez Siostry Pallotynki.
 10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej Wspólnoty Parafialnej śp. Teklę Budzińską, lat 103 z ul. Średniej oraz śp. Gertrudę Gackowską, lat 92 z ul. Niecałej. Msza św. pogrzebowa za śp. Gertrudę we wtorek 29 października o godzinie 11.30 w kaplicy na cmentarzu Parafii NSPJ, po Mszy św. pogrzeb na tamtejszym cmentarzu. Śp. Teklę, śp. Gertrudę oraz wszystkich wiernych zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 11. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów a wszystkim obecnym na nadchodzące dni niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.
APEL KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W BYDGOSZCZY

     W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. na drogach regionu doszło do 712 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 164 osoby i 746 zostało rannych - to o 50 osób więcej niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to zjawisko wpływ mają nierozerwalne elementy, tj. człowiek - droga - pojazd.
     Okres jesienno-zimowy to pora roku, która patrząc z perspektywy użytkownika dróg, wprowadza utrudnienia zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne przyczyniają się do większej liczby wypadków drogowych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, coraz częściej dochodzi do zatorów drogowych. Codzienne obowiązki, styl życia, a także wspomniane utrudnienia w ruchu, u wielu kierowców wywołują frustrację, która w następstwie przeradza się w agresję. Kierowcy przejawiający taki stan psychofizyczny, często zapominają, że na drodze obowiązują odpowiednie reguły, określone w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym i doprowadzają do zdarzeń drogowych. Do zdarzeń dochodzi także na skutek nieuzasadnionego pośpiechu, czy też po prostu zamyślenia. Prowadzone w tym zakresie przez Policję analizy wskazują, iż od kilku lat głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem są:
- niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze,
- niestąpienie pierwszeństwa przejazdu.
     Śmierć człowieka wiąże się z ogromną tragedią dla rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Sprawca wypadku poniesie konsekwencje prawne, ale i w jego pamięci na długie lata pozostaną traumatyczne wspomnienia. Koniecznym zatem jest podjęcie natychmiastowych działań, aby ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, szczególnie z ofiarami w ludziach. Czas również na zmiany w świadomości człowieka,' jako użytkownika dróg - potencjalnie każdy z nas może stać się ofiarą wypadku drogowego. Wsiadając za kierownicę pojazdu, wychodząc z domu, każdy ma obowiązek postępować zgodnie z literą prawa.
     Odnieść też należy się do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Nieoświetlone drogi, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że wzrasta ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zależy w dużej mierze od Ich dobrej widoczności. Pieszy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym na drodze. Dlatego zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych. Pieszy posiadający takie elementy widoczny jest z odległości 150 metrów, natomiast bez nich odległość ta maleje do 40 metrów.
     Zwracam się również z apelem do pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność w obrębie przejść dla pieszych, aby przed wejściem na jezdnię zawsze upewnili się, czy ich zachowanie nie doprowadzi do zdarzenia drogowego.
     W trosce o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pamiętajmy – na drodze nie jesteśmy sami, obok nas są też inni.