Ogłoszenia duszpasterskie

Święto Chrztu Pańskiego

Poprzednie

8 stycznia 2023

Następne
  1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
  2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.
  3. Do końca stycznia Msze św. w dni powszednie w naszym kościele sprawowane są jedynie o godzinie 7.00 i 8.00. Msza św. wieczorna tylko w soboty i niedziele a biuro parafialne czynne we wtorek i czwartek po Mszy św. o godzinie 8.00.
  4. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone na kontynuację budowy naszego kościoła.
  5. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o godzinie 16.00 a w sobotę o 13.00.
  6. Plan kolędy.
  7. Na nadchodzące dni niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.