Ogłoszenia duszpasterskie

29 Niedziela Zwykła

Poprzednie

17 października 2021

Następne
  1. Pan Jezus przypomina dzisiaj swoim uczniom, jakie zasady powinny obowiązywać w ich wzajemnych relacjach. Na pierwszym miejscu powinna być zasada służenia jeden drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o dobro drugiego. Taka postawa życiowa prowadzi do cnoty pokory, a pokora bardzo podoba się Panu Bogu.
  2. Przypominamy, że w naszym kościele nabożeństwo różańcowe dla młodzieży i dorosłych każdego dnia o 17.30, natomiast dla dzieci w poniedziałek i środę o 16.30. Wszystkich parafian, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w tej wspólnotowej modlitwie w kościele, zachęcam, aby odmawiali różaniec w swoich domach.
  3. W poniedziałek przypada święto św. Łukasza Ewangelisty, w środę wspominać będziemy św. Jana Kantego, natomiast w piątek, w parafiach należących do województwa kujawsko-pomorskiego, przypada uroczystość Świętego Jana Pawła II, głównego patrona województwa.
  4. Drogich Parafian zapraszamy w sobotę 23 października na godzinę 20.00 do kościoła, aby wspólnie oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Prowadzącym to wydarzenie będzie zespół muzyczny Amen Plus (działający przy Młodzieżowej Radzie Programowej Diecezji Bydgoskiej) wraz z duchowym opiekunem Ks. Piotrem Wachowskim.
  5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy przez modlitwę, cierpienie ofiarowane w tej intencji oraz materialnie. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach. Ofiary składane w tym dniu przeznaczone będą na Papieskie Dzieła Misyjne.
  6. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. „Wymienianki” można składać do skarbony znajdującej się przy wejściu do zakrystii. Tam znajdują się również gotowe druki.
  7. Drogich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej a wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii na nadchodzące dni niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.